محیط کارداربست

8 / 10
از 19 کاربر

 

محیط کار:

محیط کار از 4 قسمت تشکیل یافته که مهمترین عامل در یک مکان تلاش برای تشکیل یک محیط ایمن است که جهت ایجاد این محیط باید تلاش های زیادی از قبیل، تربیت و آمادگی پرسنل تا نصب حفاظ در محیط انجام گردد. که داربست و نصب داربست فلزی کمک زیادی در جهت کار در ارتفاعات و هم به صورت حفاظ و سازه موقت و جلوگیری از تلفات می کند.

اما نصب و اجرای داربست فلزی دستورالعمل و قوانین خاص خود را دارد که این شرایط شامل داربست بند و نصاب های داربست می باشد که این شرایط هم باید ایمنی ود داربست بندها را شامل شود و هم افراد دیگری ک بعنوان استفاده کننده از داربست نادیده می شوند.

 1- نیروی انسانی:

یعنی اینکه افراد نصاب و داربست بندها از نظر روحی - جسمی سلامت باشند

داربست بندها و کلیه افرادی که با داربست و کار در ارتفاع سر و کار دارند باید  دارای بیماری های تنفسی - صریح - فشار خون - نباشند و توان بالا و پایین رفتن از داربست را داشته باشند.

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1