لوازم داربست فلزي

8 / 10
از 25 کاربر

 

اجزا داربست درنصب داربست بايد پايه عمودي كه معمولا لوله داربست ي٦متري بايد به صورت عمودوكمي مايل به ساختمان نصب گرددكه به قصد اضافه شدن به طول ازاتصال استفاده ميكنيم اجاره ونصب وراه اندازي داربست تخصص ماست دقت شود هنگام نصب داربست فاصله پله هامناسب درنظرگرفته شود تا مانع اتفاق هاي ناخوش ايند شويم واينست تفاوت داربست فلزي دلتا

لوازم مورداستفاده معمول درداربست فلزي معمولا لوله قالب وبست مي باشد

ويژگي داربست,خطرات داربست لوازم داربست فلزي, پله داربست,قالب داربست

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1