اصطلاحات داربست

8 / 10
از 25 کاربر

اصطلاحات داربست

تعريف داربست به طوركلي يك المان موقتي است كه معمولابراي ارتفاعات بالاتراز ٢مترازداربست استفاده ميشود

درداربست اصطلاحاتي بكاربرده ميشود مانند اسكافولد همان داربست فلزي است

بيس پليت همان ورقه فلزي كه كارش توزيع متناسب بار ميباشد

برد چوبي قابل انعطاف براي دسترسي به سكوي داربست

دستگيره همان لوله هاي افقي درداربست فلزي راگويند 

قالب لوله يك متري دوسر بست داربستي راگويند

كفراژ:نصب داربست به صورت حجمي براي استفاده در سالن ها ودسترسي به سقف وپايداري بهترداربست 

 

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1