آماده کردن مکان برای نصب داربست

8 / 10
از 25 کاربر

 

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست

1 - تثبت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها

استفاده از وسایل و لوازم ایمنی انفرادی

استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست:

 - باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت گیرد منظور جایی است که عملیات داربست بندی پایان یافته است.

- پرتاب نکردن اجزای داربست

- استفاده از کمربند ایمنی مخصوص داربست بندی

- رعایت فاصله از برق فشار قوی و کامل نما

دستورالعمل ایمنی در داربست

- قبل از نصب و اجرای داربست باید جوانب کار مورد مطالعه قرار گیرد

- امن کردن محیط کار از قبیل قطع جریان - توقف ماشین آلات

انتخاب انبار و لوازم مناسب در داربست بندی

حمل لوازم داربست توسط ماشین مخصوص

-         نصب تابلوهای مخصوص داربست و عملیات داربست فلزی

-         بررسی زمین و مکانی که پایه های داربست روی آن نصب می شود.

-         در صورتی که از تخت استفاده می کنیم آنها را باید با بست با لوله های داربست محکم کنیم

-         نصب لوله های ضربدری روی داربست به صورت بادبند

انبار نکردن لوله - بست و لوازم داربست روی سقف و سطح

 

آشنایی با داربست فلزی دلتا

 برخی زمینه های کاری گروه دلتا به صورت ذیل می باشند.

داربست های ساختمان، داربست فلزی ، داربست حفاظ، داربست کفراژ ، داربست تابلو، داربست بیل بورد ،دستورالعمل نصب داربست

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1