دستورهای ایمنی داربست1

8 / 10
از 19 کاربر

 

 دستورهای ایمنی داربست فلزی

 درکل هدف ازنصب داربست فلزی ایجادیک مکان ومحیط امن برای انجام کارهای مختلف می باشدلذا درنصب واجرای داربست فلزی بایدنکاتی رابه دقت وبه جدرعایت کرد.

 

لذا رعایت قوانین ایمنی در عملیات داربست فلزی به مراتب شدید تر از سایر حرفه ها بایستی صورت گیرد و کلیه افرادی که مسئولیت اجرای داربست های فلزی را بعهده دارند بایستی بیش از همه اقشار با ایمنی و قوانین آن آشنا  شوند و در نتیجه تخصص خود نیز مهارت کافی داشته باشند و از سالم ترین افراد از نظر جسمی و روانی انتخاب شوند تا از عهده انجام کار در ارتفاع به خوبی بر آیند. لذامطالبی برای آشنائی بیشتر به شرح زیر و بصورت خلاصه ومکفی نوشته شده که بکار بستن آنها ضروت دارد.

1*قبل از هراقدامی برای نصب هر نوع داربست : کلیه جوانب محدوده عملیات ازهرخیث لازم است >

 

2* ایمن کردن محیط شامل قطع جریان برق + توقف ماشین آلات یا نصب کارت ایمنی.

3*تبادل نظر با مشتری برای فعالیتی که برای آن داربست نیاز است.

4*انتخاب ابزار ولوازم سالم با توجه به نیاز تجهیزات هر داربست و انتقال آن به محل کار.

5*بررسی کف که قراراست داربست روی ان اجراشود>

6*اگرکف نرم باشدبایدازکفی داربست ویااگرچوب یاتخته استفاده شود.

7* فاصله اولین کلاف از سطح زمین حداقل 25 سانتی و در معبر عابران 2.80 متر

۱۱-فاصله  بین پایه ها ازهم در طول و عمق داربست به نوع آن بستگی دارد.

12*فاصله کلاف های داربست ازهم حداکثر 1.80سانتی متر>

13* برای بالا رفتن ساختن پله های مخصوص با استفاده از لوله های ۸۰ سانتی متری و رعایت فاصله ۳۰ سانتی متری برای هر پله

14*برای ادامه ارتفاع داربست در هر طبقه از تخته های به ابعاد چهارسانتی متر ضخامت و ۲۵ سانتی متر عرض و در طول های از یک متر تماکزیمم چهارمتر از نوع محکم و سالمترین چوبها استفاده شود.

۱۸-  تخته ها با توجه به نوع داربست حتماً روی لوله افقی بالائی قرار گیرد زیرا مقاومت در این نقاط ۲ برابر است

۱۹-  فاصله دو سر تخته چوبی ازنشیمن (لوله های عمقی یا افقی داربست نباید کمتر از بیست سانتی متر به طرف بیرون باشد)

۲۰- در صورت استفاده طولانی از تخته هاـباید آن ها را توسط بست یا لوله به داربست محکم کنید (خطر واژگون شدن تخته)

۲۱-  از بکار بردن میخ به قصدنگه داشتن تخته های سطح جداً خودداری نمائید

۲۲-  جهت جلوگیری از انحراف یا سقوط داربست از لوله هایی که به صورت ضربدری روی داربست نصب می شوند استفاده کنید زیرا این لوله ها که بادبند نامیده می شوند که باعث ازدیادمقاومت زیاد میشود

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1