متفرقه داربست

10 / 10
از 1 کاربر

انچيزكه ازداربست درذهن ماست يك فلز محكم كه كارگران ونصاب داربست روي ان درارتفاع ميايستند وكارميكنندامامثال نقض ان در هنگ كنگ چون جنس داربست ها ازجنس بامبو هست اين داربست ها معمولا ازداربست هاي فلزي قابل انعطاف تر ودرساختمان هاي مرتفع نصب مي كنند واجاره داربست ويا فروش داربست واجراي داربست نيز دراين كشوربدينگونه است 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1