سقوط داربست

10 / 10
از 2 کاربر

 

دراثرسقوط داربست فلزی قسمتی ازبرق شهر کرمان قطع شد

کرمان - داربست سقوط داربست فلزی بر روی شبکه فشار ضعیف برق در خیابان صدوقی شهر کرمان باعث قطع برق بخشی از شهر شد.

 

دراثرسقوط داربست فلزی قسمتی ازبرق شهر کرمان قطع شد

یکی ازمسولین برق کرمان گفت:  چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: با توجه به اینکه طوفان یا واقعه جوی نداشته ایم، مشخص می شود ا داربست بهعلت سست بودن اتصالاتوعدم مهارلازم به طرف شبکه خط  فشار ضعیف افتاده و باعث قطعی برق شده است.

وی با اشاره به اینکه برق بخشی از مناطق شهر کرمان قطع شده است گفت: به دلیل آنکه بخشی از داربست هنوز برشبکه مانده می باشد وکمک برای برداشتن داربست فلزی ازروی شبکه فشار ضعیف در دست انجام است، برخی از مناطق هنوزقطعی برق دارند.داربست دلتا

مدیر اتفاقات برق کرمان تصریح کرد: کارشناسان اداره در هم اکنون  در محل مستقر هستند و تلاش ها برای رفع مشکل و برقدار کردن سایر مشترکان تلاش می کنند.

 

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1