سقوط داربست

10 / 10
از 4 کاربر

درهفته گذشته داربستی که حتی باکفراژهمراه بود دراثربی احتیاطی کارفرماوخالی کردن زیرپایه های داربست وعدم مهارت داربست بندهاباعث سقوط وکشته شدن 4داربست بندشد

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1